Dla autorów

Piszesz? Wydaj w nawiasie.

 

  1. Propozycje wydawnicze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@nawias.com.pl lub w formie papierowej na adres: Zawodzie, ul. Długa 100, 42-262 Poczesna, z dopiskiem „Propozycja wydawnicza”.
  2. Wydajemy powieści, kryminały, literatury faktu, popularnonaukową oraz poradniki.
  3. Prosimy o dołączenie do przesłanego tekstu krótkiego streszczenia lub konspektu utworu, listy ewentualnych wcześniejszych publikacji oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, adres, adres e-mailowy i numer telefonu).
  4. Rozpatrujemy również pomysły na książki. Prosimy wówczas o przesłanie konspektu projektu i jego krótkiego opisu wraz z danymi kontaktowymi autora.
  5. Naszą decyzję przekażemy w ciągu trzech miesięcy.
  6. Nie ujawniamy wewnętrznych recenzji wydawniczych i nie uzasadniamy decyzji o nieprzyjęciu tekstu do publikacji.
  7. Nie odsyłamy i nie archiwizujemy niezamówionych tekstów, nie wydajemy również o nich opinii.
  8. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadsyłane materiały.
  9. Prosimy dołączyć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji przez Wydawnictwo Nawias sp. j. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1)”.

 

Życzymy powodzenia!